Regnskapsføring

Vi tilbyr:

 • Bokføring og regnskapsføring

 • Fakturering

 • Prosjektregnskap

 • Opplæring av bilagshåndtering og rutiner i forbindelse med dette

 • Lønn (se lønn)

 • Avstemming av regnskap

 • Omsetningsoppgaver for merverdiavgift

 • Økonomisk rapportering og analyse til selskapets ledelse og styre

 • Rådgivning skattepapirer og årsregnskap

 • Skattemelding for næringsdrivende

 • Integrasjoner mot andre systemer

 • Økonomistyring (se rådgivning)

 

Lønnskjøring

Alle vet at man ikke tuller med lønn. Rg Regnskap AS, Akershus sørger for at dine ansatte får rett lønn til rett tid og at all lønnsrapportering foregår innenfor de krav som stilles av myndighetene, så sant vi får riktig grunnlag.

 

Dette kan vi levere på lønnsområdet:

 • Løpende lønnskjøring; fastlønn, timelønn og lignende

 • Kontroll og kjøring av reiseregninger og utlegg

 • Innrapportering A-melding (arbeidsforhold og lønnsinformasjon)

 • Innrapportering av arbeidsgiveravgift og skattetrekk

 • Sammenstillingsoppgave til ansatte

 

Videre kan vi også bistå med:

 • Rapportering til NAV (inntektsopplysninger, permisjoner og lignende)

 • Gjennomgang av lovpålagte forsikringer

 • Gjennomgang av lovpålagt OTP

 • Innsending av lønnsstatistikk til SSB

 

Fakturering

De fleste kunder ønsker å fakturere selv da de har tettest kontakt med sine kunder. Noen ganger strekker ikke alltid tiden til og da er det greit å ha oss i bakhånd. For å sikre at inntjeningen ikke uteblir.

 

I de regnskapssystemene vi anbefaler våre kunder faktureres og purres det direkte i systemet. Eventuelt sørger vi for integrasjon eller import av fakturafiler fra eksternt faktureringssystem. Med bruk av KID og OCR skal kundepostene oppdateres daglig.

 

Ved behov for inkasso har systemene integrasjon mot inkassoselskaper.

 

KID-nummer er et identifikasjonstall som står på fakturaen. Ved bruk av KID får man en bedre oversikt over alle innbetalingene, og kan enkelt identifisere hvem som har betalt.

 

OCR bidrar til en mer effektiv innkreving av innbetalinger. Innbetalingene kommer direkte inn i regnskapssystemet, også når det mangler KID på fakturaen. OCR passer alle bedrifter uansett størrelse og kundemasse.

 

Årsoppgjør

Årsoppgjøret er avslutningen av regnskapsåret. Det består av både skattepapirer og årsregnskap. Ut i fra selskapsstruktur og plikter bistår vi ditt firma med å utarbeide de dokumenter du trenger for å rapportere til myndighetene innen lovpålagte frister.

 

Er du revisjonspliktig, jobber vi alltid for å opprettholde god dialog med revisor. Vi bistår også med utarbeidelse av nødvendige protokoller.

 

Vi bistår også privatpersoner med utarbeidelse av skattepapirer. Ta kontakt hvis du har spørsmål.

 

Rådgivning

Det er mange utfordringer med å drive eget firma i dag. Man skal kjenne til bransjestandarder, være god på sosiale medier, ha oversikt over HMS, GDPR og andre plikter myndighetene pålegger oss.

 

Vi kan heller ikke alt, men vi er sikre på at den rådgivningen dere får hos oss er korrekt. Vi har et stort fagmiljø hos oss hvor våre medarbeidere stadig kurses og deler kunnskap.

 

I samarbeid med Revisorgruppen Akershus AS har vi lang erfaring og spesialkompetanse innenfor disse områdene:

 • Skatt

 • Merverdiavgift

 • Skattefunn

 • Kapitalstyring

 • Finansiering

 • Konsern

 • Oppstart av nytt firma

 • Avvikling av firma

 • Rapportering

 • Regnskapsanalyse

 • Controller

 

Vi bistår med å få regnskapet ditt opp i skyen, enten dere har intern økonomifunksjon eller er interessert i å sette regnskapet ut til oss. Vi har flere medarbeidere som kan komme ut og hjelpe dere internt.

 

 

Med omsorg for tallene dine hjelper vi

deg å holde balansen i hverdagen

Papirløst, nettbasert, enkelt!

Ring oss 66 82 02 88 

Skriv til oss akershus@rgreg.no

Følg oss på facebook  

 • Facebook - White Circle

© 2018 by Rg Regnskap - All Rights Reserved